Lars-Åke Söderqvist

Satsa energi på aktiviteter som du kan påverka och gör saker som du gillar att göra för då kommer din prestation att optimeras.

Hur kom det sig att du blev mentor hos NyföretagarCentrum?

“ När jag själv startade mitt företag kom jag i kontakt med Nyföretagarcentrums rådgivare och fick utmärkt stöd i nödvändigheten att ha genomtänkt affärsplan, ekonomiska basala kunskaper och inte minst modet och motivationen att löpa linan att starta eget företag. Dessutom fick jag ta del av givande föreläsningar från Skatteverket, försäkringsbolag, revisionsbyråer ang bokföring och bokslut, allt för att vara så förberedd som möjligt för egen verksamhet.”

Hur länge har du varit mentor och vad är det bästa med att vara mentor?

Nu är det nog drygt tio år och en stor anledning är att jag var van att träffa ledare och chefer i olika coachinguppdrag och kände mig trygg att arbeta med utvecklingsfrågor. Utmaningen för mig blev att kombinera det personliga stödet med fokus på företagandet. Och just mötet med människan och vara en del i att utveckla företagande, samtidigt som livet med familj och relationer ska fungera för att kunna bli framgångsrik och hållbar företagare som ska lyckas över tid. Sen är det roligt när man får höra av adepten att omsättning och resultat förbättras, att mötena skapar energi och mod att göra sånt man inte tidigare vågat, eller att valet att bli företagare var det bästa beslut de gjort.”

Hur var arbetet med din senaste adept?

“Senaste mentorskapet så arbetade vi mycket med marknadsföring, behov av externa investerare i företaget, integrationsfrågor, bekymmer med medarbetare, som inte levde upp till företagets förväntningar. Vi arbetade också med adeptens psykiska hälsa i form av stress och utbrändhetsproblematik, som tenderar att ta all energi från företagandet, men också med identiteten att vara företagare. Och min period som mentor fick adepten också träffa rådgivare från Almi och även kontakt med professionell och praktisk hantering av sälj- och marknadsföringsinsatser.”

Lars-Åkes tips för dig som skall starta:

  • Fundera under en tid på om du vill bli egenföretagare, känn efter vad magkänslan säger. Är det detta jag vill? Om du har en partner, se till att de helhjärtat stödjer ditt beslut.

  • Ha alternativa planer för ditt företag

  • Var beredd på att det kommer kräva energi och det kommer utmaningar som man aldrig kan vara förberedd på.