Totalentreprenad i Motala

från idé till stabil aktör med 47 anställda

I hjärtat av Motala, möter vi Total Entreprenad i Motala AB, i vardagssammanhang förkortat till TEAB, ett entreprenadföretag som inte bara överlevt utan också blomstrat trots de senaste årens utmaningar. Startat 2019 av delägarna Jan Pettersson, Fredrik Karlsson och Mattias Lindvall, har TEAB vuxit från en idé till en stabil verksamhet.

Starten:

För Jan, Fredrik och Mattias var steget till eget företag inte bara en naturlig utveckling utan också en önskan att utforska sina möjligheter utanför en traditionell anställning. Med ett starkt driv och en önskan att skapa något eget började de sin resa, med stöd från NyföretagarCentrum och deras mentor, Håkan Ström, som guidade dem genom de tidiga stegen.

Utmaningar under vägen:

När man startar ett företag är det oundvikligt att inte stöta på hinder. Från att bemästra tidiga motgångar till att navigera genom de senaste årens globala utmaningar som Covid-pandemin, energikris och inflation, har TEAB parerat dem framgångsrikt. Det som varit framgångsnyckeln, menar kompanjonerna, är deras goda samarbete samt en fantastisk personal vilket gjort att de kunnat anpassa sig och växa trots motgångar, och att de varit noga med att skapa en struktur när de startade för att få ordning och reda på allt som tillkommer vid start av ett bolag.

Råd till blivande entreprenörer:

För Jan, Fredrik och Mattias är nyckeln till framgång att tro på sin idé och vara beredd på att det kommer att vara en lång och utmanande resa innan man når stabilitet. Att våga ta chanser, men också att vara medveten om de upp- och nedgångar som kommer med entreprenörskapet, är avgörande för att lyckas.

Arbetet Jan, Fredrik och Mattias gjort med TEAB är ett levande exempel på, att med rätt inställning och hårt arbete kan man övervinna alla hinder och bygga upp något att vara stolt över. Med en solid grund och en vilja att fortsätta växa, ser de ljust på framtiden och de möjligheter som väntar runt hörnet.

“Man får ställa sig frågan vad man vill, och om man vill skapa någonting så tycker jag definitivt att man ska våga chansa, men man ska också vara medveten om att det kommer vara tungt, tufft och fattigt under en lång tid innan man kommit i gång och fått en stabil verksamhet. Det gäller ju att förstå att det krävs ganska mycket av en till att börja med.”, säger Fredrik Karlsson, en av de tre delägarna.