Peter Mårtenson, Halland

“Varför ska man inte dela med sig av all den erfarenhet man har samlat under många år? Man lär sig massor av nya intressanta och spännande saker inom olika affärsformer och möten med entusiastiska personer”

Humor, lugn och många idéer + struktur i möten och uppföljning av ”to-do” uppgifter är en bra grund.

Peter Mårtenson, mentor hos NyföretagarCentrum Halland har mer än 40 års erfarenhet av ämnen som internationell försäljning, marknadsföring, affärsstrategi, verksamhets-, affärs- och produktutveckling. Han har varit ansvarig för exportverksamheten hos lokala tillverkningsföretag i Österrike, varit general manager, sales & marketing i Australien, etablerat och drivit egna och andras bolag i Dubai. 

Efter drygt tjugo år runt om i världen flyttade han hem till Sverige 2011 och startade det egna bolaget Consult MENA 2012. Med ett bagage fullt av spännande och vida erfarenheter hade han alla verktyg för att stödja och utveckla svenska företag och i Consult MENA så erbjuder han företag tjänster runt internationalisering, sälj- och affärsutveckling, marknadsföring, import/export, produktutveckling, patent- och varumärkesskydd, upphandlingar, strategier och styrelseuppdrag. 

Hur kom det sig att du blev mentor?

Jag fick frågan genom Lena Brantberg hos NyföretagarCentrum i Halland som i arbetet med mentorprogrammet hittar massor av intressanta företag som väljs ut för att få en mentor. Och varför inte delta och dela med sig av erfarenheterna man samlat på sig. Man lär sig massor av nya intressanta och spännande saker inom olika affärsformer i möten med entusiastiska personer. ”

Vad är viktigt att tänka på när man går in i en mentorskapsrelation?

 För egen del tycker jag det är viktigt att lyssna ordentligt, diskutera med varandra, genom att vara öppna och lyssna på varandra så bygga förtroende och skapar framgång. Själv tror jag man kommer långt med humor, vara lugn och komma med många idéer. Tillsammans med struktur på mötena och en uppföljning av ”to-do”-uppgifter så blir det en bra grund.” 

Peters tips till dig som startat:
”Ta kontakt med NyföretagarCentrum. De hjälper er med att börja i rätt ända, så ni effektivare kan genomlysa alla områden ni behöver tänka på när ni startar ett företag. Får ni därefter en mentor så blir det en stor möjlighet att snabbare och bättre utveckla ert företag.”