Merlina Poljak Käll, Skaraborg

”Actions prove who someone is, Words just prove who they want to be”

Merlina har en bred och varierad bakgrund bakom sig som gör att de adepter som får ta del av hennes kunskaper och erfarenheter får ett värdefullt stöd på vägen. Idag driver hon MM Fokus där hon fokuserar på affärs- och ledarskapsutveckling, men hon har tidigare arbetat på Skatteverket som skatterevisor och chef, etablerat och drivit Media Markt i Skövde som varuhuschef och VD.
Hon har också varit regionchef och affärsutvecklare på Connect Väst samt VD i Skövdes första privata hemtjänstföretag.

Hur kom det sig att du blev mentor hos NyföretagarCentrum?

“Jag brinner för att se människor utvecklas och lyckas men jag älskar även omvärldsbevakning och att lära mig nya saker och vad som sker i näringslivet. Min erfarenhet och kunskap kan vara till nytta för andra i deras utmaningarna och möjligheterna.

Detta är kanske de två bästa sakerna med att vara mentor. Man får en enorm tillfredställelse och motivation i att se andra växa och utvecklas. Själv har jag nu varit mentor sedan 2012!.”

Vad ska man tänka på när man går in i ett mentorskap?

“Att skapa tillit och förtroende för varandra är enormt viktigt. Mentorn behöver (måste också tänka på att) lyssna aktivt, att förstå adeptens behov och utmaningar samt vara en stödjande och guidade närvaro. Adepten behöver (måste) vara engagerad och aktiv i sin utveckling och hen vilja (måste) vara öppen för feedback.”

Själv tror jag på att skapa en öppen relation med tillit genom att få adepten att känna att jag är tillgänglig, lyhörd och ärlig. Att erbjuda konkret och praktiskt stöd samt att vara en pålitlig resurs är också avgörande för att mentorskapet ska fungera effektivt.”

Merlinas tips till dig som nyss startat eller funderar på att starta eget:

  • Ta fram en handlingsplan och börja GÖRA, inte bara planera!
  • Var flexibel och anpassa dig till förändringar.
  • Våga testa saker OCH misslyckas, och våga be om hjälp från mer erfarna i branschen.
  • Bygg ett starkt nätverk omkring dig.