Karin Sjöö Åkeblom, Nord

“Jag har lärt mig att jag har många erfarenheter som är bra, att jag inte bör ta dem för givet utan att de är värdefulla. Att jag har något som kan ge någon annan glädje. Och massor med inspiration och insikter från min adept. Mentorskapet goes both ways.”

Karin Sjöö Åkeblom är VD på Tromb, ett konsultbolag som jobbar med digital affärsutveckling och som har kontor i Göteborg, Stockholm, Skellefteå, Piteå och Luleå.

Hon rattar ett gäng av designers, projektledare och utvecklare som hjälper företag identifiera gains och pains för att ta deras affär till nästa steg med hjälp av digitala lösningar såsom appar, webbsidor, system och integrationer.

”Företagens problem, utmaningar och frustrationer är vår utgångspunkt i vår designdrivna process där vi utgår ifrån människorna och deras behov för att hitta smarta lösningar som effektiviserar och ökar innnovationsgraden.” 

Jag älskar att jobba i gränslandet mellan människa, teknik och affär, det är där jag kommer till min rätt. Min drivkraft är att hjälpa företag skapa bättre möjligheter, att bygga en utvecklande och inspirerande vardag för våra medarbetare och generera bra avkastning till våra ägare.

Varför mentorskap?

”Jag följer NyföretagarCentrum på LinkedIn och har sett mycket bra som ni gör för företagare. I höstas blev jag uppringd och fick frågan om jag ville bli mentor. Det kändes som ett självklart val, att kunna ge något till en företagare och dessutom få massor tillbaka. Jag tror mycket på mentorskapet och att hjälpa varandra. Det är utvecklande och roligt.”

Vad är det bästa med mentorskapet?

”Det är en fantastisk möjlighet där man får dela med sig av sina misstag, framgångar och lärdomar samt kontaktnät till någon som kan dra nytta av det. Sen är det inspirerande att träffa en företagare i startgropen med alla de möjligheter och utmaningar det innebär. Att få möjlighet att bolla tankar och idéer.”


Finns det något man bör tänka på inför mentorskapet?

”Det är viktigt att förstå varandras förväntningar och förutsättningar så att det blir tydligt och så en vet att en kan leverera på förväntan. Ha en dialog kring när/var/hur det passar att träffas/höras.
Våga vara sårbar och öppna sig för att kunna skapa en bra relation och dialog som ger. Och som adept så tänk på att förbereda dig inför varje träff med vad du vill diskutera.”

Karin lyfter hur hon för egen del är genuint intresserad av sin adepts utmaningar, möjligheter och affärsidé, något som hon upplever gör henne mer lyhörd för adeptens situation och då kan hon lättare kan komma med tips, peppa och ställa frågor som gör att adepten hittar sätt att prova sig fram.

Karins tips till dig som startar:

  • Ställ dig frågan om detta är det du brinner för. Vad behöver du för att lyckas? 
  • Undersök marknaden, vilket behov finns, hur ska ditt erbjudande täcka behovet, hur ska din affärsmodell se ut, hur ska du ta betalt för din tjänst/produkt, hur ska du nå ut med den?
  •  Uthållighet och tålamod, det är många ups and downs. 
  • Utforska ditt nätverk, vem kan hjälpa dig med vad, vem kan ge dig råd, vilka är dina förebilder, kan någon av dem vara din mentor? Våga be om hjälp!