Vår styrelse

Ordförande

Inger Lindelöw

Vice ordförande

David Nilsson, Länsförsäkringar Södermanland

Sekreterare

Johan Nygren, Sparbanken Rekarne i Strängnäs

Kassör

Fredrik Ljungberg, Ekwit AB

Mentorsamordnare

Ali Dolovac

Ledamöter

Emma Hjelm, Strängnäs Kommun
Staffan Lillqvist, SEB
Maria Wiik Leonardsson, Aubergine Design
Tiina Wilen, imariefred.nu
Robert Berg, Europaskolan

Adjungerad

Pontus Järleskog, Verksamhetsledare