Rådgivare ska både validera och inspirera 

2014 började Anna Kärrlind Classon som näringslivschef i Landskrona stad med ansvar för näringsliv och destination samt kommunikation och kontaktcenter. Då var partnerskapet med NyföretagarCentrum redan etablerat och ett upparbetat samarbete mellan parterna har funnits länge. Utöver Anna är det Annika Rundblad, näringslivsutvecklare, som samarbetar med NyföretagarCentrum. Samarbetet omfattar även att NyföretagarCentrums rådgivare Mats Landberg sitter i Landskrona stads företagshus Linc, för startups.

Fyra gånger per år arrangeras Starta eget-utbildningar i Landskrona. Landskrona stad faciliterar lokalerna, kontakterna och anordnar utbildningar för blivande företagare, men själva rådgivningen överlåter de gärna till NyföretagarCentrum.

– Det är bra att nystartade eller blivande företagare kan ta stöd av NyföretagarCentrum i dialogen kring affärsidé, hur marknaden ser ut och potentialen för verksamheten. Där blir NyföretagarCentrum parten som företagarna kan stöta och blöta sin affärsplan med och få information om hur de tar sig genom systemet för att rent praktiskt påbörja sitt företagande.

Anna ser NyföretagarCentrum som en del i det ekosystem som finns för att gemensamt stötta nyföretagare och att en samverkan mellan de olika organisationerna är bra.

-Om det är NyföretagarCentum, Landskrona stad eller en annan aktörs insats som leder till en nyetablering, det spelar mindre roll tycker jag. Det viktiga är att det finns olika aktörer som kan ge stöd och inspirera entreprenörerna som kommer till oss. Att ha en extern part som ger råd och är med och validerar möjligheten i deras affärsidé är en tillgång men också att de har erfarenhet av eget företagande. Förståelsen för utmaningarna tror jag är oerhört betydelsefullt. Att våra blivande företagare möter en person som har varit igenom den här resan själv skapar trovärdighet och förhoppningsvis ökar det drivkraften hos blivande entreprenörer att våga ta steget, avslutar Anna.

Här kan du läsa mer om företagande och näringsliv och destinations arbete.