NyföretagarCentrum tillför en bättre start

Annika Nilsson tillträdde rollen som Näringslivschef I Perstorps kommun i augusti 2021 men har lång erfarenhet av att arbeta tillsammans med NyföretagarCentrum från ett tidigare uppdrag i en annan kommun där hon hade motsvarande roll. Annika är den som har tätast kontakt med NyföretagarCentrum, men hennes kommunkollegor som arbetar med företagen i deras olika skeden känner också till stödet som NyföretagarCentrum erbjuder genom partnerskapet.

Anledningen till att Perstorps kommun anlitar NyföretagarCentrum för företagsrådgivningen och är partner handlar för det första om att rådgivarna där är eller har varit egna företagare och därmed vet vad man pratar om och hur det faktiskt är att driva företag.

-Det är också en opartisk rådgivare som inte är kommunen och det tycker jag är väldigt viktigt. Använder man NyföretagarCentrum så tillför det en extra kontroll före start. Ibland är det ganska lätt att springa på när man har sin entreprenörsdröm, här får man möjlighet att göra det från grunden och redan från början kunna förutse saker lite längre fram. Göra det by the book, stegvis och inte bara rusa på. Det är som jag brukar säga, att underlaget och grunden är det viktigaste för dem, säger Annika.

För Annika i hennes roll som näringslivschef känns det väldigt viktigt att ha tillgång till just en oberoende företagsrådgivning.

-Jag själv har företagsrådgivning när företagen är i väldigt olika skede, startar, driver eller utvecklar men jag tycker det är jätteviktigt att det finns en oberoende man kan gå till som inte är knuten till kommunen och den kommunala verksamheten. Det är ett stort plus för näringslivet, fortsätter Annika.

Annika nämner att samverkan med NyföretagarCentrum inte bara är bra för de nystartade företagen utan även för hela näringslivet i regionen.

-Det är ytterligare en arena för alla att dra nytta av ny kunskap eller ett nytt nätverk och att kunna skapa nya affärskontakter. Så den kontakten är viktig både för oss men också för vårt näringsliv, berättar Annika.

Partnerskapet är bra för hela det lokala samhället

Om du som etablerad företagare funderar på att stötta blivande och nyblivna företagare skickar Annika med sina bästa argument för ett partnerskap med NyföretagarCentrum.

-Genom att vara med som partner till NyföretagarCentrum gör man ett aktiv val för utvecklingen i vårt område och inte minst för samhället Perstorp såklart. Jag skulle säga att det är en fantastisk möjlighet för tillväxt i regionen och det skapar också ett mervärde för partners att se och få nya affärskontakter genom denna samverkan, sammanfattar Annika.

Genom Annikas långa erfarenhet som näringslivschef vet hon att företag är väldigt intresserade av att vara med och vara en del i samhällsutvecklingen.

-Man är väldigt mån om utvecklingen på orten, vilket innebär en win-win situation för alla parter.

Annikas tre tips till blivande och nystartade företagare

Till de entreprenörer som står i startblocken skickar Annika med följande råd:

  • Ta vara på den här möjligheten till expertis, här får ni bättre förutsättningar för att göra rätt från början.
  • Det är alltid bra med ett par extra oberoende ögon, någon som kan ge feedback och kloka inspel inför er framtida satsning. Desto mer man kan förutse innan, desto bättre start får företaget.
  • Ni står inför en stor investering i både tid och pengar. Desto bättre grund företaget har att stå på desto bättre start och hållbarhet får företaget. Använd er av det stöd ni kan få via kommun, NyföretagarCentrum och andra företagsstödjande aktörer.

Fakta

Perstorp har ett perfekt logistiskt läge intill flera stora europavägar, flera järnvägsstationer, hamnar och närhet till flera stora flygplatser.

I Perstorp finns en stor bredd på företagande med såväl stora världsledande som små gedigna företag. Närmare 600 företag har sitt säte i kommunen och erfarenhet av industriverksamheter är särskilt stor. Tack vare Industriparkens koncept ”Plug-in” kan ny produktion anslutas till befintliga system och nya företag blir snabbt en del av en stark helhet.