Om oss

Vår verksamhet

Här kan du fylla i lite om ditt lokala NyföretagarCentrum. Vad är er historia, vilka resultat har uppnåtts? Finns det något som särskiljer er som aktörer på den lokala marknaden? Den här delen kan vara så lång/kort som känns rimligt för er. Saker att redigera Välj en bild som reflekterar er Fyll på lite text Behövs mer utrymme eller länkning till er samarbetspartner sida kan det göras med det som heter “knapp” nedanför. Fyll i där vad som ska stå på knappen samt vart den ska länka. (sök på sidan letar igenom hemsidan så att du lätt kan hitta rätt).

Skriv ett bra sitat om era resultat under året eller någon typ av statistik som du vill presentera.

Namn Efternamn

Solna

84%

117

6400

Är ditt företag eller organisation intresserad av att stöda NyföretagarCentrum Örnsköldsviks arbete?