Vår styrelse

Inga-Lill Hellberg, ordförande

VD, Skurups Sparbank

Zouhair Arabi-Eter, ledamot

Näringslivschef, Trelleborgs kommun

Staffan Arbring, ledamot

Affärschef, Almi Företagspartner Skåne AB

Ulf Bingsgård, ledamot

VD, UBIC

Boo Gunnarson, ledamot

Vice ordförande, PR, Visma Spcs

Jennie Kastberg, ledamot

Advokat, partner Advokatfirman Kastberg

Angelica Mattsson Hansåker, ledamot

VD/delägare Digits Advisory

Johan Stolpe, ledamot

Ägare, DC Syd AB

Jenny Tebäck, ledamot

Marknads- och kommunikationschef, Rosengård Fastighets AB

Avni Kalaja, suppleant

VD/Partner Revizion

Patrik Åkesson, suppleant

Samhällsbyggnadsdirektör, avdelningschef, Länsstyrelsen

Ola Andersson, adjungerad ledamot

Näringslivskonsult, Malmö Stad

Anne Marbrandt, adjungerad ledamot

VD, NyföretagarCentrum Öresund

Johan Henriksson, revisor

Godkänd revisor, JHM Revision

Annica Carlstedt, valberedning

Näringslivs- och turismchef, Vellinge kommun

Cecilia Wahlberg, valberedning

Kontorschef, Handelsbanken Malmö Öster