Näringslivets hus Nyköping, foto Nyköpings kommun

Om oss

Vår verksamhet

NyföretagarCentrum Östra Sörmland håller till i Näringslivets hus, stora torget i Nyköping. Westerlingska gården är namnet på huset som uppfördes strax efter år 1719. Under 2021/2022 renoverades Westerlingska gården.

Näringslivets hus är en mötesplats för näringsliv, det offentliga och företagsfrämjande verksamheter.

Mer om vår verksamhet….

 

100

23,47%

203

Är ditt företag eller organisation intresserad av att stöda NyföretagarCentrum [ortsnamn]s arbete?