Våra rådgivare

Katrin Halvarsson, Diplomperad Rådgivare

Katrin Halvarsson, Rådgivare och Verksamhetsledare

Jag har master i data- och systemvetenskap och en kandidat i ekonomi, är certifierad verksamhetsutvecklare, styrelseledamot, verksamhetsmodellerare och pågående inom transformerande ledarskap. Jag har erfarenhet av projektledning internationellt i globalt företag, systemutveckling, business control, redovisning, CFO, verksamhetsutveckling, systemimplementationer, ledarskap, mm, från både industri- och tjänstesektor. Jag driver två företag, en enskild firma sedan över tio år inom besöksnäring och ett nybildat aktiebolag inom management consulting.
Jag brinner för utveckling, lönsamhet och tillväxt och att stötta andra att lyckas i det de företar sig. Det är viktigt att lyssna, reflektera och ställa frågor för att kunna ge rätt stöd. Min längre och bredare erfarenhet och nätverket som sträcker sig över delar av Europa, är för mig en ovärderlig källa till kunskap och till förståelse för att olikheter innebär positiv dynamik.