Vår styrelse

Vi som jobbar med NyföretagarCentrum Mark

Här presenterar vi styrelsen för Nyföretagarcentrum Mark men också övriga som bidrar i vårt arbete.

För närvarande kommer du i kontakt med alla genom att mejla till mark@nyforetagarcentrum.se. Var inte blyg, hör av dig!

Hans Nilsson

Ordförande

Jessica Johansson

Kassör

Fredrik Hammarström

Ledamot

Lotta Bornefalk

Ledamot

Fredrik Mann

Ledamot

Veronika Berg

Ledamot

Hans-Olof Andersson

Ledamot

Adjungerade ledamöter

Camilla Olsson

Adjungerad ledamot från Marks kommun

Gunnar Martinsson

Verksamhetsledare NyföretagarCentrum Mark, diplomerad rådgivare

Valberedning för NyföretagarCentrum Mark

Gisella Olsson

Valberedning, sammankallande

Mathias Eriksson

Valberedning

Anna Pyk

Valberedning

Tommy Franzén

Valberedning

Revisorer

Magnus Haglund

Revisorsersättare

Marcus Sveibert

Revisor