Kvalitetsrådet

Jan Sundman

Ordförande


”I alla samhällen skapar företagen förutsättningar för tillväxt och välfärd. Sverige behöver fler nya och lönsamma företag som bygger vårt samhälle. Att få vara med och ta ansvar i NyföretagarCentrums verksamhet känns fortsatt mycket angeläget och bra.”

jan.sundman@nyforetagarcentrum.se

Anna Bjarnle

E-post: anna.bjarnle@nyforetagarcentrum.se
Tel: 070-733 82 02

Harry Goldman

VD
Kontakta mig för generella verksamhetsfrågor, press, personal, ekonomi och
kommunsamarbeten.