Är du intresserad av att delta i vårt mentorsprogram?

Livet som ny företagare är inte lätt, det är många utmaningar och problem man ställs inför. Med stöd och support av en mentor, en oberoende och erfaren företagare, underlättas starten enormt.

NyföretagarCentrums mentorer arbetar ideellt och erbjuder adepterna sina erfarenheter och kunskaper likväl som sina nätverk. Under 12 månader har man möjlighet att kostnadsfritt få: någon att bolla med och utmana idéer, hjälpen att hitta de lämpligaste lösningarna och komma till beslut, utveckling av kommunikation och nätverkande men framför allt…. någon som utan baktankar stöttar, motiverar och hjälper till att hålla fokus framåt.

Mentorprogram Kalmarsund

Kostnadsfritt mentorprogram där du får tillgång till en mentor som bidrar med sina erfarenheter och sitt nätverk på ideell basis.

Under ett år träffar du din mentor vid 10 tillfällen och mentor-adept gruppen på 3 nätverksträffar.
Träffarna genomförs via telefon, Zoom eller som fysiska möten.

Nästa program startar hösten 2025.
Välkommen med intresseanmälan till maria.sundquist@nyforetagarcentrum.se

Mentorhandledare hos NyföretagarCentrum Kalmarsund