Från nyföretagare till entreprenör och investerare

Avesinakoncernen grundades för mer än 20 år sedan som en pionjär inom hälso- och sjukvårdsområdet. Med en stark tro på att nyttja teknologi för att stärka patienternas individuella val, öka kvalitén och patientsäkerheten, var Avesina en (om inte den första) i branschen att digitalisera sina tjänster. Genom det kunde koncernen implementera ett helhetsperspektiv genom hela sjukvårdskedjan, öka tillgängligheten och lönsamheten vilket gav en snabb tillväxt.

Video: https://www.youtube.com/watch?v=1CAp-tp9dC8

Om NyföretagarCentrum Sverige

NyföretagarCentrum är Sveriges ledande kraft för nyföretagande. Verksamheten finns i mer än 225 kommuner. Under 2021 har 15 000 personer fått kostnadsfri, konfidentiell och affärsmässig rådgivning, 8 000 företag har startats. Efter tre år är 84 procent av företagen aktiva, adderas en mentor är överlevnaden 87%; under en procent har gått i konkurs. Detta gör verksamheten unikt framgångsrik. Verksamheten är i huvudsak näringslivsfinansierad. Bakom NyföretagarCentrum står Stiftelsen Svenska Jobs and Society.