Våra rådgivare

Vi som är rådgivare är företagare själva, med erfarenhet av vad det innebär att
starta och driva företag. Vi har också ett stort nätverk som vi delar med sig av.

Johan Stenius
Verksamhetsansvarig/VD
Producent för film och TV, producerar i huvudsak pedagogisk film och
dokumentärfilm. Johan driver också en site på nätet som följer upp barns
läsutveckling. Egen företagare sedan 20 år.
E-post: johan.stenius@nyforetagarcentrum.se
Mobilnummer: 070-993 57 10

Eva Röste
Eva Röste började jobba på bank, drev eget företag under många år
Kloka Event, var ansvarig för Veddesta C. Nu jobbar Eva som rådgivare
hos NyföretagarCentrum Järfälla Upplands-Bro och är vice ordförande
i Företagarna Järfälla.
E-post: eva.roste@jarfalla.se

Per-Olof Eriksson
Per-Olof är ekonom i grunden, han har jobbat på bank länge.
P-O är vår specialist när det gäller komplexa ekonomiska
frågor.
E-post: per-olof.eriksson@nyforetagarcentrum.se

Till rådgivarnas förfogande står även alla de samarbetspartners
och experter som stöder vår verksamhet!