Strömsund

Catarina Espmark

Bra på att hjälpa till med:
– Vrida och vända på affärsidén
– Skriva affärsplan
– Se nya möjligheter och inspirera

Yrkes- och branschkunskap:
– Verksamhetsutveckling
– Organisation och ledarskapsutveckling
– Gröna näringar

Telefon: 070-341 52 48

Krokom

Ing-Marie Jirhed

Bra på att hjälpa till med:
– Affärsidé och affärsplan
– Marknad och försäljning
– Kontakter och nätverk

Yrkes- och branschkunskap:
– Eget företagande både enskilt och tillsammans med andra.
– Turism
– Utbildning och konsult verksamhet
– Gröna näringar
– Projektledning

Telefon: 070-280 10 21

Östersund

Gunnar Karlsson

Bra på att hjälpa till med:
– Redovisningsfrågor
– Bolagsbildningar /bolagsöverlåtelser
– Värderingar
– Möjligheter och risker i företagandet

Yrkes- och branschkunskap:
– Internrevisor
– Controller/ekonomichef
– Auktoriserad revisor
– Egenföretagare inom ekonomikonsultbranschen

Telefon: 070-328 00 38

Härjedalen

Eva Eriksson

Bra på att hjälpa till med:
– Se nya möjligheter
– Personal- och ledarskapsfrågor
– Organisationsupplägg
– Affärsidén och affärsplan

Yrkes- och branschkunskap:
– Ledarskap
– Hotell- och restaurangbranschen
– Träindustrin

Telefon: 072-243 49 05

Berg

Anna Fraser

Bra på att hjälpa till med:
– Feedback på affärsplan
– Redovisningsfrågor
– Se nya möjligheter och inspirera

Yrkes- och branschkunskap:
– Service, handel och kreativa yrken
– Har drivit företag med anställd personal
– Numera egenföretagare inom redovisning

Telefon: 070-388 71 09

Bräcke och Ragunda (verksamhetsansvarig)

Olle Martinelle

Bra på att hjälpa till med:
– Företagsöverlåtelser

Yrkes- och branschkunskap:
– Chefsbefattningar
– Egenföretagare
– Fordon
– IT

Telefon: 070-538 34 53