Företagarfrukost gav olika perspektiv på samhällsutveckling.

Diskussioner inkluderade omläggning av flygbanan, skapandet av energigemenskaper, handel och genomfartsprojektet med viljan att skapa ett mer trivsamt Mora

I en artikel från Siljan News, skriven av Christoffer Landgren, presenterades flera projekt och initiativ för att förbättra infrastruktur och näringslivsutveckling i Mora under en företagarfrukost på Mora hotell. Diskussioner inkluderade omläggning av flygbanan, skapandet av energigemenskaper, handel och genomfartsprojektet. Trots komplexiteten i frågorna betonades en vilja att skapa ett mer trivsamt Mora, med åtgärder som planeras att pågå fram till senhösten. Utsläpp av PFAS, en hormonrubbande förorening, övervägs noga och nya parkeringsytor undersöks för att mildra effekterna av projektet Genomfart Mora.

Läs hela artikeln här