Våra rådgivare

Josefin Hildinge

Josefin Hildinge har i 15 år arbetat som projektledare på NyföretagarCentrum Sverige med mentorprogrammet, mässan Eget Företag och kampanjer och har ett brett nätverk inom näringsliv, organisationer och myndigheter. Josefin är utbildad civilekonom med inriktning på entreprenörskap.

Tomas Stens

Tomas Stens är utbildad civilekonom och ekonomilärare med erfarenhet av ledarskap både i offentliga och privata organisationer. Han har stort intresse för entreprenörskap, affärsutveckling och är själv egen företagare. Tomas hjälper gärna med generella ekonomifrågor, marknadsföring och affärsutveckling och talar engelska och finska.

Dalal Nasr

Dalal Nasr är utbildad ekonom som har erfarenhet inom bank och finans, företagsrådgivning samt affärsutveckling. Hon är själv egen företagare och brinner för etableringen av nya livskraftiga företag. Dalal hjälper gärna med bland annat budget och ekonomifrågor och talar flytande arabiska och franska.